Processbaserade dokumenthanteringsplaner hos kommuner

Vallentuna kommun.
Redovisningen är beslutad separat för var och en av de olika nämnderna, men processkartan är gemensam för hela kommunen
Vallentunas informationsredovisning*

Täby kommun
Kommunen har arbetat med en bred förankring.
Täby kommuns informationsredovisning

Östersunds kommun
Process för medborgarförslag

Nässjö kommun
Här utarbetar man en processkarta (kartruktur) per nämnd.

Nässjö kommun: Barn och Utbildning*
Kartstruktur Tabell

Nässjö kommun: Kultur och Fritid*
Kartstruktur Tabell

Nässjö kommun Miljö: och Byggnad*
Kartstruktur Tabell

Nässjö kommun: Teknisk service*
Kartstruktur Tabell

Kommunalförbundet ITSAM*
Här utarbetar man en gemensam processkarta och informationsredovisning)för alla de ingående kommunerna
Kartstruktur Tabell

Skövde: Samhällsbyggnad
Kartstruktur Tabell

Skövde: Kultur*
Kartstruktur Tabell

Karlskrona: Styr- och stödprocesser
Kartstruktur

Karlskrona: Räddningstjänsten
Webb-format VisAlfa-format

Stockholms hamnar
Arkivprocess

Tillstånd och tillsyn
Linus Broström, numera i statlig tjänst men med ett förflutet som kommunarkivarie, visar här ett exempel
Kartstruktur TabellHär lägger vi upp processkartor och informations-redovisning i olika utvecklingsstadier, en del är i slutfasen och en del i kartläggningsstadiet.

Tanken med publiceringen är att den ska inspirera och motivera andra som också är på väg mot processbaserad informationsredovisning. Och är man VisAlfa-användare så kan man även återanvända materialet i de publicerade exemplen.


Har du synpunkter på det vi publicerar? Diskutera på Facebook!


Miljöförvaltningen Stockholm
Klassificeringsstrukturen
* Finns även att ladda ner som VisAlfaprojekt för VisAlfaanvändare på Internt forum.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2019