Symbolerna är klickbara när deras namn är understrukna eller blåfärgade. 
De gula symbolerna för handlingtyper innehåller hanteringsanvisningar som visar sig när man för muspekaren över dem. (Om inte så beror det på att en blockeringsfunktion i webbläsaren behöver stängas av).

Page generated by VisAlfa on: 2016-07-19 15:59:02

Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaringsplats: Server
Ansvar: HR-funktionen
Klicka för att
se dokumentet
Bevaras/Gallras: 5 år
Ansvar: HR-funktionen
Registrering: Diarieföring
Bevaras/Gallras: 5 år
Förvaringsplats: Närarkiv
Sekretess: Ja
Ansvar: HR-funktionen
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaringsplats: Närarkiv
Ansvar: HR-funktionen
Registrering: Diarieförs
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Klicka för att
se dokumentet
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Klicka för att
se dokumentet
Klicka för att
se dokumentet
Bevaras/Gallras: 5 år
Förvaringsplats: Server
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaringsplats: Server
Ansvar: HR-funktionen
Registrering: Diarieförs
Bevaras/Gallras: Bevaras
Ansvar: HR-funktionen
Anmärkning: Med kallelse
och bilagor. Bevaras
på papper
Gör ett första urval
Gö en individuell genomgång
Planera och kalla till intervju
Tillsätt rekryteringsgrupp
Ta fram
kravprofil
Se över rekryteringsordningen (ev. förtur?)
Välj rekryteringssätt och utforma annons
Ta emot
ansökan
Genomför anställningsintervju
Bedömning av kandidater
Tag referenser
Välj och erbjud anställning
Förhandla om anställningsvillkor
Utred kompetens/
reursbehovet
Analysera hur kompetensbehovet kan tillgodoses
Bevaras/Gallras: Bevaras
Ansvar: Linjechef
Registrering: Diarieförs
Anmärkning: Kopia i personalmapp
Verksamhetsmål
Rätt medarbetare på rätt plats

Processmål
Snabb och korrekt rekrytering
Klicka för att
se dokumentet
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaringsplats: Server
Ansvar: Linjechef
Registrering: Diarieföring
Klicka för att
se dokumentet
Bevaras/Gallras: 5 år
Ansvar: HR-funktionen
Registrering: Diarieförs