Processarbete och processbaserad informationskartläggning med VisAlfa - Några av våra statliga användare

Sveriges Riksdag och Riksdagsförvaltningen

Riksarkivet

Riksbanken

Kemikalieinspektionen

Nationalmuseum

Livsmedelsverket

Statens försvarshistoriska museer

Skolinspektionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Revisorsinspektionen

Arbetsmiljöverket

SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering

Strålsäkerhetsmyndigheten

Universitetskanslersämbetet

Konsumentverket

Rekryteringsmyndigheten

Institutet för rymdfysik

Kungliga biblioteket

Socialstyrelsen

Försvarsmakten

Statens maritima museer

Sjöfartsverket

Statens historiska museer

Statens museer för världskultur

Tullverket


Svenska ESF-rådet

Boverket

Delegationen mot segregation

Myndigheten för yrkeshögskolan

Arbetsgivarverket

Swedac

Naturhistoriska Riksmuseet

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2022