VisAlfa - För verksamhetsutveckling i stat, kommun och landsting

Informationsförvaltning

VisAlfa är från början till slut utvecklat för den offentliga sektorn

För verksamheter som omfattas av offentlighetsprincipen borde det vara självklart att ställa speciella krav på processverktyg.

Informationen och hur man behandlar den behöver vara i fokus. Detta är viktigt för att kunna tillgodose kraven på transparens i offentligheten.

VisAlfas inriktning på handlings-typerna och deras hantering ger verktyget en unik ställning bland de processverktyg som finns på marknaden.Läs om våra olika utbildningar och anmäl dig till våra kurser

Verksamhetsutveckling

För kvalitets- och verksamhets-utvecklare innebär komplettering av processkartorna med information en viktig kvalitetshöjning. Man anger i vilket sammanhang informationen skapas och hur den ska hanteras ute i verksamheten.

Det handlar om att utveckla kvalitet och öppenhet i den offentliga verksamheten.

Allt beskrivs med hjälp av VisAlfas system för processkartor som läggs ut på intranätet. Kartorna kan alltså läsas med en enkel webbläsare.

Processkartorna blir navet i din verksamhetsbeskrivning.

Läs mer om vår verksamhets-utveckling - kvalitetsutveckling.


Studera olika praktiska exempel på hur man beskriver processer och förvaltar information.

Se vår nya film om informationssäkerhet!

Filmen beskriver översiktligt vad som menas med informationssäkerhet och hur man kan arbeta systematiskt för att förbättra den.

Man utgår från verksamhetens processer och beskriver den information som skapas i dem.

Sedan klassar man informationen enligt MSB:s kriterier, och kan göra viktiga analyser utfrån säkerhetsperspektivet.

Klicka här för att se filmen


Vår blogg om processer och informationsförvaltning.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2017