Seminarier om gemensam informationskartläggning för dataskydd (GDPR), infomationssäkerhet, infomationsförvaltning mm.

Ta hjälp av VisAlfa för att möta nya krav

Alla verksamheter men särskilt offentlig verksamhet har stora krav på sig när det gäller att hålla ordning på sin information.

Det finns en omfattande lagstiftning som styr hur detta ska ske och bland annat Riksarkivet, MSB och Datainspektionen ger ut såväl föreskrifter som allmänna råd för hur arbetet bäst bedrivs.

Informationsförvaltare, dataskyddsombud och informationssäkerhets-samordnare är de som utifrån sina perspektiv ansvarar för detta arbete.

På seminariet kommer vi att visa hur VisAlfa kan vara ett stöd i att kartlägga verksamhetens information, visa var den används och hur den ska hanteras – krav som finns när det gäller såväl dataskydd som informationssäkerhet och arkivredovisning.

Som informationsförvaltare har ni antagligen redan gjort ett omfattande arbete som ni som dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare har stor nytta av. Med VisAlfa undviks onödigt dubbelarbete samtidigt som kvaliteten på arbetet avsevärt höjs

Vi går nu vidare och utvecklar VisAlfa för ytterligare satsning på informationssäkerhet och dataskydd och vad det innebär berättar vi också om på våra seminarier.

Målgrupp för seminarierna
Dataskyddsombud (GDPR), PUL-ombud,
ansvariga för informationssäkerhet, informationsförvaltare/arkivarier m. fl..


Nu använder vi Skype för att visa upp det nya VisAlfa!

I en serie seminarier via Skype visar vi hur det nya databastillägget kan vara intressant för många. Dataskyddsombud, info-säkerhetsansvariga, informationsförvaltare/arkivarier och IT-samordnare

Om du är ensam eller om ni är 3-4 personer som vill sitta tillsammans i ett mötesrum med storbild så kommer inbjudan till den e-postadress ni anger i anmälan.

Om ni är fler personer, kontakta oss så kan vi ordna en egen tid åt er. På så sätt får ni garanterat möjlighet att kommentera och ställa frågor.

Skype-seminarium den 15 januari kl 13
Seminariet tar ca en timme.
Anmälan till den 15 jamuari 2020

Frågor
Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss på mail eller telefon.

Bertil Axelsson 0702-73 28 29
Magnus Axelsson 0723-06 65 33
Birgitta Sundén 0727-05 05 12

info@visalfa.se

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2019