VisAlfa

Företaget VisAlfa AB

VisAlfa AB
Haga Nygata 3 A
413 01 Göteborg

E-postadress
info@visalfa.se

Org nr. 556572-1007
Bankgiro 5519-9855

VisAlfa AB är ett Göteborgsbaserat kunskapsföretag med huvudsaklig inriktning på processer och processbaserad informationsredovisning.

Föregångaren till VisAlfa AB, 4net Application AB, grundades i november 1999. Det hade till syfte att marknadsföra processverktyget netViz till konsulter och större företag.

I samband med att verktyget netViz utvecklades vidare till VisAlfa så bytte även bolaget namn.

Numera är verksamheten i huvudsak fokuserad på processbaserad informationsförvaltning, och vi arbetar övervägande med aktiviteter i anslutning därtill. Vi erbjuder utbildning, konsultstöd och så förstås försäljning av IT-stödet VisAlfa.

Huvudägare och verkställande direktör för VisAlfa AB är Magnus Axelsson.Kontakta oss/Företaget VisAlfa AB
©VisAlfa AB 2024