Lär dig mer om verksamhetsutveckling med VisAlfa - Se våra filmer!

Här kan du skapa dig en uppfattning om VisAlfas ENKELHET och BREDD

Information och informationssäkerhet
VisAlfa - Om informationssäkerhet
Här beskriver vi hur VisAlfa kan vara ett stöd i det systematiska arbetet med informationssäkerhet

VisAlfa är även ett processverktyg
VisAlfa - Processverktyget för offentlig verksamhet
Här beskriver vi de egenskaper VisAlfa har som gör det till förstahandsval för offentliga verksamheter.

Samarbete och samverkan
Verksamhetsutveckling - Många kan delta
VisAlfa är ett processverktyg för verksamhetsutveckling i samverkan. Vi ger exempel på hur många yrkesroller som kan delta i arbetet och hur många som kan dra nytta av resultatet.

Informationen
Om handlingstyper och hur de behandlas i VisAlfa
Vi definierar begreppet och berättar om hur det kan användas på olika sätt i VisAlfa.

Förbered för eArkiv

Om eArkiv och hur man förbereder sig för införandet
Hur man klarar ut vilken information som ska sparas i eArkivet och hur den ska vara organiserad.

Koppling till arkivredovisning
VisAlfa och Visual Arkiv
Om hur man gör en komplett informationsredovisning som även omfattar arkiverad information.Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024