VisAlfa

Processarbete och processbaserad informationskartläggning med VisAlfa - Regioner, kommunalförbund m. fl.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Region Stockholm har licenser för

*Kansliet,

*Sjukvårdsförvaltningen
och

*Landstingsarkivet.


*Stockholms läns sjukvårdsområde

Region Kalmar län

Landstingsarkivet i Uppsala län

Kollektivtransportförvaltningen i Uppsala län

Locum AB, Stockholm

Folktandvården i Stockholms län AB

Hälsinglands utbildningsförbund

Kommunalförbunden ITSAM och Sydarkivera

Storstockholms brandförsvar

Region Norrbotten

Vatten och miljöresurs Härjedalen


Räddningstjänsten Storgöteborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Våra kunder/Regioner, kommunalförbund m. fl.
©VisAlfa AB 2024