VisAlfa

Processarbete och processbaserad informationskartläggning med VisAlfa - Universitet och högskolor

Stockholms universitet

Gymnastik och Idrottshögskolan

Högskolan Väst

Högskolan i Skövde

Högskolan i Halmstad

Örebro universitet


Undervisning med hjälp av VisAlfa bedrivs på

Göteborgs universitet
Institutionen för tillämpad IT

Mittuniversitetet
Centrum för Digital Informationsförvaltning

Universitet och högskolor använder VisAlfa både för egen administration och för undervisningen.

Våra kunder/Universitet och högskolor
©VisAlfa AB 2024