VisAlfa

VisAlfa Databas - Ger dig möjlighet att ta ett gemensamt totalgrepp om verksamhetens information

Med hjälp av VisAlfa Databas får vi nu möjlighet att ta ett totalgrepp om verksamhetens information på ett sätt som aldrig tidigare har varit möjligt. Och vi får chans att göra det i ett samarbete som kan involvera hela verksamheten.

Totalgreppet om verksamhetens information

Med hjälp av ett gemensamt verktyg kan vi nu göra en samlad beskrivning av informationen i tre olika delar:
-informationsredovisningen
- informationssäkerheten
- dataskyddet (GDPR)

Totalgreppet får man genom en avsevärt förbättrad informationskartläggning där man kartlägger inte bara var informationen skapas utan även var den används.

Vi får även möjlighet att hålla ordning på verksamhetens IT-system och vilka handlingstyper som hanteras i var och en av dem.

Informationskartläggningen kan vi använda inom i huvudsak tre olika områden:
1. Informationsredovisningen
Vi kan upprätta en komplett verksamhetsbaserad informationsredovisning
2. Informationssäkerheten
Vi kan göra avancerade analyser av informationssäkerheten
3. Dataskyddet
Vi kan upprätta en fullständig registerförteckning enligt GDPR

Här kan du läsa vårt nya Produktblad

Det utökade stödet för samarbete

Ett klassiskt problem i samband med process- och verksamhetsutveckling är att den sker på många olika ställen i verksamheten. Varje utvecklare arbetar med sin processkarta, och antalet olika processkartor blir ofta stort. Det blir svårt att hålla ordning på dem.

Funktionen checka ut och checka in används för att skapa ordning bland processkartorna. Man utgår från den gemensamma huvudprocesskartan, och från den checkar man vid behov ut delar (verksamhetsområden eller processer) till dem som ska arbeta speciellt med de delarna.

VisAlfa Databas sköter fördelningen och håller reda på vilka utcheckningar som är gjorda och vilka personer som har blivit ansvariga för de utcheckade delarna. När arbetet är klart så skickar man med hjälp av VisAlfa Databas tillbaka den aktuella delen så att huvudprojekt-ledaren kan inspektera den och checka in den igen.

På köpet får vi också den nya administratörsfunktionen, som gör det möjligt att ta över sådant som IT-installatören fick göra tidigare såsom
• Inläggning och borttag av VisAlfa-användare
• Inläggning och borttag av tabellkolumner i informationshanteringsplanen
• Inläggning och borttag av förinställda värden för hanteringsanvisningar i informationshanteringsplanen

Vill du veta mer? Anmäl dig till vårt webb-seminarium

Beställ VisAlfa Databas
info@visalfa.se

bertil.axelsson@visalfa.se
0702-73 28 29

magnus.axelsson@visalfa.se
0723-06 65 33


VisAlfa Databas
©VisAlfa AB 2024