VisAlfa

VisAlfa Grund - Fyra halvdagar med träning på hemmaplan

VisAlfa - Ett verktyg för processutveckling och informationsplanering
VisAlfa är ett processverktyg som är särskilt utvecklat för att möta kraven från offentlig verksamhet – stat, kommun och landsting.

VisAlfa är både ett traditionellt modelleringsverktyg och ett verktyg för att ta fram processbaserad informationsredovisning. Med VisAlfa tar vi ett helhetsgrepp kring verksamhetens processer och den information som skapas i processerna.

Resultat av en processkartläggning i VisAlfa är en verksamhetsbeskrivning med en struktur som beskriver var processerna finns i verksamheten. Vi får en verksamhetsbeskrivning att använda i olika sammanhang, t.ex. som handbok för medarbetare, för dokumenthanteringsplan, arkivschema, e-arkiv och inte minst för informationssäkerhet och analyser i samband med införandet av dataskyddförordningen, GDPR.

Utbildningens syfte
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att kunna använda VisAlfa för processmodellering och processbaserad informationsredovisning.

Utbildningen behandlar följande områden
• Grunderna i processmodellering
• VisAlfas funktioner
• Processkartläggning med VisAlfa
• Informationsredovisning i VisAlfa
• Informationssäkerhet med VisAlfa

Utbildningsupplägg
De två första halvdagarna arbetar du vid datorn och lär dig VisAlfa med hjälp av ett stort antal övningar. I mellantiden gör du en egen modelleringsuppgift på hemmaplan. Tredje halvdagen redovisar och diskuterar vi hemuppgifterna. Sista halvdagen fördjupar vi oss i hur man bäst arbetar med VisAlfa.

Utbildningen leds av erfarna lärare från VisAlfa AB

Se detaljerat innehåll

Målgrupp
Utvecklare, verksamhetsansvariga, arkivarier, registratorer, m.fl. med intresse för processmodellering och processbaserad informations¬redovisning

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Dokumentation från utbildningen
Vid utbildningen får du en tremånaders provlicens av VisAlfa. Du får också handbok och övningshäfte samt presentationsmaterial från lärarnas genomgångar.

Pris
Utbildningen kostar 9 700 kronor exkl. moms.

Utbildningsform
Utbildningen bedrivs som en webbutbildning under fyra halvdagar.

Kursanmälan

Anmälan till webbutbildning 15, 17, 29 och 30 oktober 2024 (sista anmälningsdag 8 oktober

Utbildning /VisAlfa Grund
©VisAlfa AB 2024