VisAlfa

Utbildning på plats

VisAlfa - Ett verktyg för processutveckling och informationsplanering
VisAlfa är ett processverktyg som är särskilt utvecklat för att möta kraven från offentlig verksamhet – stat, kommun och landsting.

VisAlfa är både ett traditionellt modelleringsverktyg och ett verktyg för att ta fram processbaserad informationsredovisning. Med VisAlfa tar vi ett helhetsgrepp kring verksamhetens processer och den information som skapas i processerna.

Resultat av en processkartläggning i VisAlfa är en verksamhetsbeskrivning med en struktur som beskriver var processerna finns i verksamheten. Vi får en verksamhetsbeskrivning att använda i olika sammanhang, t.ex. som handbok för medarbetare, för dokumenthanteringsplan, arkivschema och inte minst för e-arkivet.

Var som helst i Sverige

Både vår grundkurs och vår fortsättningskurs kan vi genomföra på plats ute hos våra kunder.

Vi är två lärare vid varje utbildningstillfälle.

Kunden ansvarar för kurslokal samt eventuella kostnader för lunch och fika. Det är en fördel om kurslokalen är utrustad med datorer, alternativt tar deltagarna med sig sina egna laptops.

Max tolv personer kan delta vid ett kurstillfälle.


En utbildning som riktar sig direkt till ledningsorganisationen är denna:

Processmodellering och informationsplanering
(Klicka på länken)

Den är avsedd för verksamhetsansvariga och andra som behöver få en allmän kunskap om vad processarbete och informationsplanering innebär.

Föreläsningar blandas med gruppdiskussioner, och goda möjligheter ges för att ta upp exempel från den egna verksamheten.Utbildningen anpassas efter kundönskemål

Fördelen med en på platsen-kurs är flera, en är att deltagarna slipper resor och övernattningar. En annan fördel är att vi kan anpassa utbildningen till de specifika önskemål som kan finnas hos den eller de organisationer som berörs.

Under dessa utbildningar kan vi t.ex. lägga något mer tid på kvalitetsutveckling och på vilket sätt som informationsredovisningen utgör en del av den eller på något annat som kunden vill fokusera på.

Är ni en eller flera kommuner eller andra verksamheter som är intresserade av att få en egen på platsen-kurs så hör av er till oss så lämnar vi en offert.


Telefon
Bertil Axelsson 0702-73 28 29
Birgitta Sundén 0727-05 05 12

E-postadress
info@visalfa.se

Utbildning /Utbildning på plats
©VisAlfa AB 2024