VisAlfa

Processmodellering och informationsplanering

Utbildningen är avsedd för verksamhetsansvariga och andra som behöver få en allmän kunskap om vad processarbete och informationsplanering innebär.

Föreläsningar blandas med gruppdiskussioner, och goda möjligheter ges för att ta upp exempel från den egna verksamheten.

Klicka nedan för en detaljerad kursbeskrivning:

Processmodellering och informationsplanering

Kursen, som är helt verktygsoberoende genomförs på plats i kundens lokaler eller via webben.

Kursens upplägg kan modifieras i i enlighet med önskemål från uppdragsgivaren.

Utbildning /Processer och informationsplanering
©VisAlfa AB 2024