VisAlfa

Processkartläggning och informationskartläggning hos en räddningstjänst

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 840 000 invånare.

I dessa kommuner svarar RSG för räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

RSG har tagit ett samlat grepp om verksamhetens information och gjort en processbaserad informationsredovisning.

VisAlfa har gjort en intervju med projektledaren som du kan läsa här

Om utvecklingsarbetet på Räddningstjänsten Storgöteborg.(pdf)

Nu pågår arbetet med informationssäkerhet och dataskydd och i samband med det arbetet har RSG gått över till VisAlfa Databas.

Kunskapsbanken/Kommunalförbund
©VisAlfa AB 2024