VisAlfa

Regionala verksamheter


I regionen har man arbetat ungefär ett år med den processbaserade informationshanteringsplanen.

Men har utgått från KLASSA, och modifierat den efter sitt behov.

Arbetet har skett i en förhållandevis snäv krets, och man har fortfarande en hel del kvar. Här publiceras det projekt som för närvarande är under arbete.

Region Norrbotten


Nära tvåtusen medarbetare — tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker samt administrativ personal som jobbar på Folktandvården Stockholm.

En ny, processbaserad informationsredovisning är under utveckling, och här ser vi hur den ser ut i dagsläget.

Folktandvården Stockholm

Kunskapsbanken/Regioner
©VisAlfa AB 2024