VisAlfa

Webbaserade utbildningar och seminarier

I samband med utbrottet av Covid-19 flyttade vi över huvudparten av våra användarkontakter till webben.

Vid våra första försök gjorde vi många värdefulla erfarenheter. Den kanske viktigaste är att det inte är optimalt att ha utbildningspass över webben som är längre än en halvdag.

Vår grundkurs genomförs nu under fyra halvdagar och vår fortsättningskurs, VisAlfa Databas, under två halvdagar.

Läs om vår grundutbildning

Läs om vår fortsättningskurs VisAlfa Databas

Webbseminarier

Våra kundanpassade på platsen utbildningar genomförs också via webben med ett upplägg som passar kunden.

Vi har också ersatt våra användarträffar med möten via webben. Vi har bland annat haft månatliga webb-seminarier om att ta ett gemensamt grepp om verksamhetens information.

För att ytterligare täcka in behovet av dialog med våra användare så planerar vi under hösten att återkomma med webbseminarier kring andra intressanta ämnen.

Webbaserade utbildningar och seminarier
©VisAlfa AB 2024