Användarträff år 2011

Anteckningar från träffen

Här kan du läsa vår Dagordning (Pdf)

Bertil hälsade deltagarna välkomna, och tackade våra värdar från Stockholm läns landsting för att vi fått låna deras lokal.

Därefter presenterade sig deltagarna. Vi fortsatte med att alla gav en kort inblick i läget för deras respektive projekt. En hel del tankar och önskemål kring VisAlfa kom fram redan här. Vi kommer att presentera dem senare i ett separat dokument.

Därefter fick vi några presentationer från några av våra användare som kommit långt i sitt arbete med VisAlfa.

Karlskrona kommun
Magdalena Nordin berättade om hur arbetet med processkartläggning har börjat ta fart på allvar. VisAlfa bidrar genom sin enkelhet. Många har börjat ta till sig verktyget och tycka om det. Så många, faktiskt, att kommundirektören nu sagt ifrån att en särskild projektledare behöver tillsättas.

Nässjö kommun
Mikael Forssander berättade om projektet Verkan - Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Nässjö. Projektet löper över åren 2010-2014, och här utför Mikael allt processkartläggningarbete själv
Projekt Verkan

Regionarkivet Göteborg
Håkan Gustavsson delgav oss erfarenheter av att använda VisAlfa som analysinstrument.

Här kan du se ett bildspel från användarträffen.

Avtalsvillkoren
Villkoren i vårt standardavtal är förtydligade. Bertil gick igenom och kommenterade de avtalsvillkor som är publicerade på VisAlfas hemsida.
Standardavtal

Nyheter i version 4
Bertil gick igenom de planerade nyheterna. Både de tidigare publicerade och några nya.
Planerade nyheter

Ny systemförvaltare
Bertil berättade att VisAlfa nu byter systemförvaltare. Det blir Fujitsu AB som får uppdraget, och den aktuelle programmeraren sitter i rummet intill Urban Pilhem. Det innebär många fördelar, framför allt när det gäller integrationen mellan Visual Arkiv och VisAlfa.
En preliminär tidplan presenterades.

Den nya webbplatsen
Bertil berättade att tanken är att ge en helt aktuell bild av läget när det gäller processbasering med VisAlfa. Kundsidorna, exempelvis, ska innehålla ett par rader om varje VisAlfa-användare som berättar om läget just där. Han bad alla användare om hjälp med att hålla sidan aktuell.

Kunskapsbanken
Vi har en väldig massa opublicerade VisAlfa-projekt, som vi gemensamt skulle kunna dra nytta av. Problemet är att de ännu inte är officiella och därför inte lämpliga att publicera offentligt. Efter att ha avlyssnat diskussionen och tagit oss en funderare har vi på VisAlfa bestämt att vi lägger upp en lösenordsskyddad sida sida där sådant material kan publiceras. Och vi lägger enbart ut det i html så det blir icke nedladdningsbart.

Slutligen tackade Bertil alla deltagarna för visat engagemang. Många nya tips har vi fått, och dom ska inom kort resultera i ett ännu bättre VisAlfa.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024