Klassificeringsstrukturer

Det vanliga, speciellt bland kommunerna, är numera att man använder någon av de strukturer som redan är framtagna.

SKL har utarbetat en standardstruktur med namnet KLASSA. Den används av många kommuner som grund för framtagningen av den egna klassificeringsstrukturen.

En vidareutveckling (och förenkling) av KLASSA går under namnet Verksam. Den används bl a av Sydarkivera och ITSAM.

Här är några av de klassificeringsstrukturer som redan finns inlagda i VisAlfa.

KLASSA modifierad av Haninge kommun

Verksam modifierad av Sydarkivera

Verksam modifierad av Gislaveds kommun

Samtliga VisAlfa-projekt som finns utlagda här på Kunskapsbanken ligger också på vårt interna forum där alla VisAlfa-användare kan ladda ner och använda sig av dem som hjälp för att komma igång med det egna arbetet.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024