Våra användarträffar

Användarträffarna är viktiga för oss. Det är då vi får kvitto på att våra utvecklingsinsatser har gått i rätt riktning det vill säga att produkten har utvecklats enligt våra användares önskemål.

Vi får också mängder av impulser till det kommande årets utvecklingsinsatser.

Användarträffarna är viktiga för oss på flera sätt. Vi har visserligen många användarkontakter under året (Facebook, mail, telefon etc.) men ingenting går upp emot att träffas ansikte mot ansikte.

Träffarna är givetvis kostnadsfria för våra användare, och vi bjuder på lunch. Vi inleder och avslutar med kaffe.


Användarträffen år 2017

Anteckningar


Användarträffen år 2015

Anteckningar

Bildspel från användarträffen.


Användarträffen år 2014

Anteckningar


Användarträffen år 2012

Anteckningar

Bildspel från användarträffen.


Bilden är från användarträffen år 2012. Eva-Lena Wirén, arkivarie och Patrik Samin, verksamhetsutvecklare, berättar hur man tar sig an uppgiften på Luleå tekniska universitet.

(Klicka på bilden för att förstora den).

Användarträffen år 2011

Anteckningar

Bildspel från användarträffen

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2019