Användarträffen år 2014

Här kan du se vår dagordning

Vi var ett fyrtiotal deltagare. Vi började träffen med att presentera oss och berätta hur processarbetet har fortskridit på hemmaplan

Vi fick höra många exempel på att arbetet har varit framgångsrikt. Den processbaserade informations-redovisningen börjar nu komma igång. På en del håll har arbetet avstannat på grund av tidsbrist, och där är det dags att ta nya tag.

Bertil berättade om nyheterna i VisAlfa version 5 och version 5.1-4

Vallentuna är en av de första kommunerna som införde verksamhetsbaserad informationsredovisning. Om detta berättade Marianne Sarberg, som själv har genomfört den övergripande processkartläggningen och klassificeringen.

För att komma i mål så pass snabbt som Vallentuna har gjort så har man varit tvungna att göra strikta avgränsningar till just informationsredovisningen. Verksamhetsutvecklarna får gärna hänga på senare.

Anki Heimonen från ITSAM berättade om KLASSA och de praktiska erfarenheterna av att försöka arbeta enligt systemet.

Ett stort antal kommuner i södra Sverige arbetar nu på ett modifierat KLASSA, ett "KLASSA 2" som baserar sig på ett intensivt samarbete kommunerna emellan för att försöka arbeta praktiskt med en struktur för klassificering av verksamheter.

Bertil berättade lite om hur arbetet med informationssäkerhet kan kombineras med informationsredovisningen.

Myndigheten för Säkerhet och Beredskap har utarbetat ett förslag som innehåller fyra sätt att klassa information ur säkerhetssynpunkt. I Karlskrona pågår försök med att lägga in dem som hanteringsanvisningar för handlingstyperna i VisAlfa.

Magnus Baurén från Linköpings universitet berättade om svårigheterna han kan förutse när ett stort antal av universitetets system börjar tillämpa den beslutade klassificeringsstrukturen.

Hur underhålla den nya strukturen så att den inte kommer att se olika ut i de olika systemen?

VisAlfa gör det enkelt göra ändringar i strukturen och även att kommunicera de gjorda ändringarna via xml till de omgivande systemen.

Magnus ser därför en möjlighet att använda VisAlfa som "Master" för klassificeringsstrukturen. Det innebär att alla ändringar i strukturen görs i VisAlfa, och därefter kommuniceras de ut till de omgivande systemen.

Universitetet kommer under hösten tillsammans med VisAlfa att testa integrationen VisAlfa - Public 360.

Bertil redogjorde för ett önskemål han fått om en listning på alla projektets länkar för att klara underhållet vid adressändringar på ett smidigt sätt.

Ett önskemål kom upp att när man skiftar från karta till tabell så ska programmet automatiskt scrolla fram till aktuell strukturenhet.

Bertil hann med att även ge några tips om hur man använder VisAlfa på ett smart sätt. Speciellt betonades vikten av standardisering och löpande publicering på intranätet för att hålla uppe intresset för utvecklingsarbetet.

Fler tips finns på tilläggshandledningen "Att använda VisAlfa" som finns på Internt Forum.

Frågan om behovet av en mer avancerad VisAlfa-kurs besvarades med ett tiotal handuppräckningar, så en sådan kurs kommer vi att anordna i höst.

Bertil avslutade med att tacka deltagarna för visat intresse, och därefter hade vi lite eftermiddagskaffe med mingel.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024