VisAlfa Databas den 11 och 13 juni 2024

Här anmäler du dig till vår fortsättningskurs, som behandlar VisAlfa Databas.

Utbildningen bedrivs med hjälp av Teams

Kurstid 13.00 - 16.30

Fyll i så noggrant du kan. Uppgifter markerade med * är obligatoriska. De måste alltså vara ifyllda för att du ska kunna skicka in din anmälan.

E-postadressen kommer vi att använda för den fortsatta korrespondensen med dig angående kursen.

Namn *
Företag, myndighet eller motsvarande *
E-post *
Telefon *
Faktureringsadress
(Endast för er som inte har VisAlfa-licens)
Särskilda önskemål
Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024