VisAlfa Grund - Innehåll

Halvdag 1 och 2

Grunderna i processmodellering
• Genomgång av vad en process är och hur den kan visualiseras
• Ritstandard för beskrivning av processer
• Namnstandard vid beskrivning av processer

VisAlfas funktioner
• Hur man navigerar i VisAlfa
• VisAlfas funktioner för att beskriva processer
• Att skapa ett VisAlfa-projekt
• Uppbyggnad av en klassificeringsstruktur

Processkartläggning med VisAlfa
• Att placera ut och namnge symboler samt användning av pilar
• Olika sätt att justera och ”snygga till” processkartan
• Bryta ner processer till delprocesser
• Använda mallar
• Lägga in bilder
• Export och import av projekt

Informationsredovisning med VisAlfa
• Att lägga in handlingstyper och hanteringsanvisningar
• Ta fram informationsplan (dokumenthanteringsplan) i tabellform

Informationssäkerhet med VisAlfa
Användning av MSB:S kriterier

Halvdag 3 och 4

Genomgång och diskussion kring deltagarnas egna projekt
• Presentation av deltagarnas respektive projekt
• Feedback och frågor från kursdeltagarna med möjlighet till förbättring av processbeskrivningen
• Hur man kan använda Kunskapsbanken med beskrivningar från liknande verksamheter

Om att använda VisAlfa i verksamheten
• Olika användningsområden
• Roller i VisAlfa-arbetet
• Användning av intranätet

Fördjupad genomgång av VisAlfas funktionalitet med bland annat
• Att hålla ordning på klassificeringsstrukturen
• Inställningar i VisAlfa

Pris
Utbildningen kostar 9 700 kronor exkl. moms.

Utbildningsform
Utbildningen bedrivs som en webbutbildning under fyra halvdagar.

Kursanmälan

Anmälan till webbutbildning 15, 17, 29 och 30 oktober 2024 (sista anmälningsdag 8 oktober

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024