FALK Norrköping - Bertil Axelsson presenterade VisAlfa

och talade om hur om hur VisAlfa kan hjälpa arkivarier att tillvarata nya möjligheter, att anta nya utmaningarOlämpligt att slå på ljudet just nu?
Läs PDF-dokumentet i stället!


Se fler filmer

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024