VisAlfa

Våra användarträffar

Användarträffarna är viktiga för oss. Det är då vi får kvitto på att våra utvecklingsinsatser har gått i rätt riktning det vill säga att produkten har utvecklats enligt våra användares önskemål.

Vi får också mängder av impulser till det kommande årets utvecklingsinsatser.

Träffarna är givetvis kostnadsfria för våra användare, och vi bjuder på lunch. Vi inleder och avslutar med kaffe.

Under de senaste året har vi kompletterat användarträffarna med månatliga webbseminarier där vi framförallt visat VisAlfa Databas. Dom har visat sig vara ett gott komplement till användarträffarna, men enbart ett komplement. En ny användarträff kommer att hållas våren 2020.

Användarträffen år 2017
Anteckningar


Användarträffen år 2015
Anteckningar


Användarträffen år 2014
Anteckningar


Användarträffen år 2012
Anteckningar

Bilden är från användarträffen år 2012. Eva-Lena Wirén, arkivarie och Patrik Samin, verksamhetsutvecklare, berättar hur man tar sig an uppgiften på Luleå tekniska universitet.

(Klicka på bilden för att förstora den).

Användarträffen år 2011
Anteckningar

Utbildning /Forum
©VisAlfa AB 2024